همکاری با ما

شرایط همکاری با ساحل گستر

علاقمندان به همکاری با شرکت ساحل گستر بندرعباس می توانند اطلاعات در رزومه کاری خود را در این فرم ثبت نموده تا همکاران ما مورد بررسی قرار دهند. لذا خواهشمند است به منظور بررسی بهتردرخواست شما موارد خواسته شده را کامل  دقیق تکمیل نمائید.

www.sahel-gostar.com