تماس با ما

جزئیات تماس

دفتر اداری

07633385800
07633385805

sahelgostar.bnd@gmail.com

دفتر فنی

07632232147

sahelgostar.bnd@gmail.com

دفتر اداری:

بندرعباس-جنب پل رسالت،طبقه سوم بانک رفاه کارگران،ساختمان آب و فاضلاب شرکت ساحل گستر بندرعباس

دفتر فروش:

بندرعباس - بلوار امام خمینی رسالت شمالی نبش پل رسالت خیابان شهید زیبارو رو به روی خوابگاه علوم پزشکی دفتر فروش اینترنت ساحل گستر

دفتر فنی:

بلوار سوم خردادضلع غربی بلوار ناصر ساختمان بیتا طبقه 4 واحد 13 شرکت ساحل گستر بندرعباس